• FarmEduca 1A:
  Algemene medische kennis

  Gemiddelde studiebelasting: 70 uur

  Tijdens deze training maakt de cursist zich de algemene medische kennis eigen om later met professionals te kunnen communiceren. Na afloop van de training beschikt de cursist over kennis op het gebied van de cytologie en histologie, fysiologie, anatomie, ziekteleer en medische terminologie.

  De volgende onderwerpen worden behandeld in de training:

  • Cytologie en histologie (niveau 1)
  • Algemene ziekteleer (niveau 1)
  • Bouw, functie en ziekteleer (niveau 1)
  • Medische terminologie (niveau 2)

  De training FarmEduca 1A kan zowel via een e-learningtraject als klassikaal (4 dagen) worden gevolgd.

 • FarmEduca 1B:
  Algemene farmaceutische kennis

  Gemiddelde studiebelasting: 35 uur

  Tijdens deze training maakt de cursist zich algemene farmaceutische kennis eigen om later met professionals te kunnen communiceren. Na afloop van de training beschikt de cursist over kennis op het gebied van farmacokinetiek, farmacodynamiek, farmacotherapie en geneesmiddelenonderzoek.

  De volgende onderwerpen worden behandeld in de training:

  • Farmacologie - kinetiek en dynamiek (niveau 2)
  • Farmaceutische technologie (niveau 2)
  • Algemene farmacotherapie (niveau 2)
  • De ontwikkeling van een geneesmiddel (niveau 2)
  • Geneesmiddelonderzoek (niveau 2)

  De training FarmEduca 1A kan zowel via een e-learningtraject als klassikaal (1 dag) worden gevolgd.

 • FarmEduca 1C:
  Zorgstelsel en relevante wetgeving

  Gemiddelde studiebelasting: 35 uur

  Tijdens deze training leert de cursist over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. Daarnaast maakt de cursist kennis met relevante gedragscodes en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en in het bijzonder het geneesmiddelenbeleid.

  De volgende onderwerpen worden behandeld in de training:

  • Structuur en financiering van de gezondheidszorg (niveau 2)
  • Geneesmiddelenbeleid en –voorschriften (niveau 2)
  • Overige wettelijke voorschriften inzake (niveau 2)

  De training FarmEduca 1A kan zowel via een e-learningtraject als klassikaal (2 dagen) worden gevolgd.